Levering 2-5 dagen | Gratis verzending vanaf € 49

Privacybeleid

EIGENAAR

Deze website https://artesta.co (hierna de “Website” genoemd) is eigendom van Artesta Store, SL (hierna “Artesta” genoemd), met maatschappelijke zetel te Passatge Sant Jaume, 20, 08035, Barcelona, en belastingidentificatienummer B67503250. In dit beleid (hierna Beleid Privacy genoemd) willen wij de klant uitleggen hoe wij persoonsgegevens en rechten verwerken.

INFORMATIE EN TOESTEMMING

We raden u ten zeerste aan dit Privacybeleid aandachtig te lezen om misverstanden te voorkomen en om te beslissen of u uw persoonlijke gegevens wilt verstrekken, zoals hieronder uitgelegd.

Artesta kan dit Privacybeleid bijwerken wanneer dit op de Website nodig is, en de klanten zullen altijd toegang hebben tot het bijgewerkte document om het af te drukken.

Wanneer de klant een bestelling plaatst, bevestigt hij/zij dat hij/zij de wettelijke leeftijd heeft bereikt en dus de wettelijke bevoegdheid heeft om bindende contracten op te stellen.

De Gebruiker moet waarheidsgetrouwe, volledige en nauwkeurige bijgewerkte informatie verstrekken over de aankoop en het account dat voor alle aankopen op de Website wordt gebruikt. De Gebruiker verbindt zich ertoe om zijn/haar account- en andere informatie, inclusief e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, snel bij te werken, zodat we transacties kunnen verwerken en contact kunnen opnemen met de Gebruiker wanneer dat nodig is.

De Gebruiker erkent de informatie over ons Privacybeleid te hebben gelezen en aanvaard, en geeft dus automatisch de toestemming voorzien in dit Privacybeleid.

INTRO EN SAMENVATTING

Wanneer de gebruiker een bestelling plaatst op de Website, verzamelt Artesta de persoonlijke informatie, dat wil zeggen alle informatie die tot u als privépersoon kan worden herleid, zoals naam, adres of e-mailadres.

Wij leggen u graag kort uit waarom wij uw gegevens verwerken:

 • Om uw aankoop te verwerken en u de producten te bezorgen waarin u geïnteresseerd bent.
 • Om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden.
 • Om u toegang te geven tot het aanmaken van een klantaccount.
 • Om u aanbiedingen, promoties en kortingen te sturen. Allemaal via nieuwsbrieven, gerichte marketing in sociale media en andere media offline en online.
 • Om de website te verbeteren en de gedachten, ideeën en opmerkingen van de gebruikers te beheren.
 • Om u te herinneren aan een verlaten winkelwagentje.
 • Om aan de wet te voldoen.

Hieronder wordt het Privacybeleid toegelicht met verdere informatie.

GEGEVENSVERZAMELING EN OPSLAG

Artesta beheert alle gegevens die de gebruikers besloten met ons te delen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Artesta is de handelsnaam voor de rechtspersoon Raul Valdivia Cabrera, met wettelijke identificatie 47729094T, en is dus verantwoordelijk voor uw gegevensbeheer. Wij willen u er tevens op wijzen dat transportleveranciers en leveranciers van onze betalingssystemen ook uw gegevens verwerken die op de Website zijn verzameld. Zij zijn dus ook verantwoordelijk voor uw databeheer.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Artesta verwerkt voornamelijk uw persoonlijke gegevens. Er zijn echter ook andere agenten die toegang kunnen krijgen, zodat Artesta aan haar verplichtingen kan voldoen.

 • Zoals eerder uitgelegd kunnen onze betalingsleveranciers toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om te weten of de betalingen correct zijn gedaan en de dienst kunnen verlenen.
 • Op dezelfde manier hebben onze transportleveranciers toegang tot uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te bezorgen of producten te retourneren.
 • Om onze technische oplossingen te verbeteren is het ook noodzakelijk dat de IT-leveranciers toegang hebben tot uw persoonsgegevens.
 • Andere bedrijven zoals Facebook of Google zullen ook toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens om onze commerciële activiteiten te optimaliseren.
 • Om uw gedachten, ideeën en opmerkingen op de website te plaatsen, is het noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens met onze publicatiediensten te delen.

GEVEN WIJ UW GEGEVENS INTERNATIONAAL OVER?

Artesta heeft diensten ingehuurd bij bedrijven zoals Google, Shopify of Stripe, die hun servers in de VS hebben, waardoor er internationale gegevensoverdrachten plaatsvinden. Deze overdrachten zijn volledig gereguleerd omdat de genoemde bedrijven onder het “Privacy Shield Policy” vallen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 • Voor het realiseren en verwerken van een bestelling.
 • Om de Gebruiker de mogelijkheid te geven een klacht in te dienen of een juridisch geschil aanhangig te maken.
 • Om retourzendingen, ruilingen of terugbetalingen te verwerken.
 • Voor het uitvoeren van aanbiedingen, promoties, kortingen, maar ook voor marketinginformatie, socialemediamarketing en websites van derden nadat een aankoop is gedaan.
 • Om de Gebruiker na het uitvoeren van een aankoop een beoordeling te verzoeken, evenals om de beoordeling op de Website te publiceren.
 • Om u te herinneren aan een verlaten winkelwagentje.
 • Om uw vragen te beantwoorden.
 • Om u nieuwsbrieven te sturen.
 • Om informatie uit contactformulieren te verkrijgen.
 • Om informatie uit samenwerkingsformulieren te halen.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 • Informatie realiseren en verwerken van een bestelling:

Identificatiegegevens: Naam en achternaam.

Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Aankoopgegevens van diensten en goederen op de website: producten en diensten waarin de gebruiker interesse heeft getoond.

Financiële informatie: Bankkaart.

Zoeken naar informatie.

 • Informatie waarmee de Gebruiker een klacht kan indienen of een juridisch geschil kan voorleggen.

Identificatiegegevens: Naam en achternaam.

Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Financiële informatie: Bankkaart.

Zoeken naar informatie.

 

 • Informatie om retourzendingen, ruilingen of terugbetalingen te verwerken:

Identificatiegegevens: Naam en achternaam.

Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Financiële informatie: Bankkaart.

Zoeken naar informatie.

 

 • Voor het uitvoeren van aanbiedingen, promoties, kortingen, maar ook voor marketinginformatie, socialemediamarketing en websites van derden nadat een aankoop is gedaan.

Identificatiegegevens: Naam en achternaam.

Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Aankoopgegevens van diensten en goederen op de website: producten en diensten waarin de gebruiker interesse heeft getoond.

Financiële informatie: Bankkaart.

Zoeken naar informatie.

 

 • Informatie om de Gebruiker na het uitvoeren van een aankoop om een ​​beoordeling te verzoeken, en om de beoordeling op de Website te publiceren.

Identificatiegegevens: Naam en achternaam.

Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Zoeken naar informatie.

 

 • Informatie Om u te herinneren aan een verlaten winkelwagentje:

Identificatiegegevens: Naam en achternaam.

Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Aankoopgegevens van diensten en goederen op de website: producten en diensten waarin de gebruiker interesse heeft getoond.

Zoeken naar informatie.

 

 • Informatie om uw vragen te beantwoorden:

Identificatiegegevens: Naam en achternaam.

Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Aankoopgegevens van diensten en goederen op de website: producten en diensten waarin de gebruiker interesse heeft getoond.

Zoeken naar informatie.

 

 • Informatie voor het versturen van nieuwsbrieven:

Identificatiegegevens: Naam en achternaam.

Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Aankoopgegevens van diensten en goederen op de website: producten en diensten waarin de gebruiker interesse heeft getoond.

Zoeken naar informatie.

 • Informatie om informatie uit contactformulieren te verkrijgen:

Identificatiegegevens: Naam en achternaam.

Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Overige informatie: Informatie die de klant heeft verstrekt via de contactformulieren.

Zoeken naar informatie.

 • Informatie om informatie uit samenwerkingsformulieren te halen:

Identificatiegegevens: Naam en achternaam.

Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Overige informatie: Informatie die de klant heeft verstrekt via de samenwerkingsformulieren.

Zoeken naar informatie.

WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

Hieronder leggen wij de wettelijke basis uit om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Te realiseren en verwerken gegevens en bestellingen:

De verwerking is noodzakelijk om een ​​koopovereenkomst tot stand te brengen waarin u geïnteresseerd bent.

 • Informatie waarmee de Gebruiker een klacht kan indienen of een juridisch geschil kan voorleggen:

Verwerking is noodzakelijk om de wet op de consumentenbescherming te verwezenlijken, afhankelijk van de situatie, en om onszelf te verdedigen tegen juridische geschillen of om claims te beheren.

 • Informatie over decentralisaties, cambios of desistimiento van uw compra:

Om te kunnen voldoen aan de volgende verantwoordelijkheidsrelaties met betrekking tot de bescherming van de consument.

 • Informatie om aanbiedingen, promoties, kortingen uit te voeren, evenals marketinginformatie, socialemediamarketing en websites van derden nadat een aankoop is gedaan:

Wanneer de Gebruiker heeft geaccepteerd informatie over aanbiedingen, promoties of kortingen te ontvangen, wil Artesta die informatie sturen die wij relevant achten voor de Gebruiker.

In gevallen waarin de Gebruiker na een aankoop ermee heeft ingestemd marketinginformatie te ontvangen, zullen wij uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om de informatie over te brengen. Op dezelfde manier zullen we doorgaan met socialemediamarketing en websites van derden.

 • Informatie om de Gebruiker een beoordeling te vragen na het uitvoeren van een aankoop, en om de beoordeling op de Website te publiceren:

Artesta wil contact met u opnemen om de mening van klanten op de Website weer te geven en andere gebruikers hiervan te laten profiteren.

 • Informatie om u te herinneren aan een verlaten winkelwagentje:

Artesta wil u in die situaties informeren dat de Gebruiker producten in het winkelwagentje is vergeten en de informatie overbrengen.

 • Om uw vragen te beantwoorden:

Om uw verzoeken direct te beantwoorden over de vragen die u heeft.

 • Informatie om u nieuwsbrieven te sturen:

Als u besluit om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven, verwerken wij uw persoonlijke gegevens.

 • Informatie om informatie uit contactformulieren te verkrijgen:

Om contactverzoeken van derden te beantwoorden.

 • Informatie om informatie uit samenwerkingsformulieren te halen:

Om contact op te nemen met individuen, organisaties en andere entiteiten die een partnerschap met Artesta willen aangaan en een e-mail hebben gestuurd of ons samenwerkingsformulier hebben ingevuld.

HOE LANG VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

 • Voor het realiseren en verwerken van een bestelling.
 • Om de Gebruiker de mogelijkheid te geven een klacht in te dienen of een juridisch geschil aanhangig te maken.
 • Om retourzendingen, ruilingen of terugbetalingen te verwerken.
 • Voor het uitvoeren van aanbiedingen, promoties, kortingen, maar ook voor marketinginformatie, socialemediamarketing en websites van derden nadat een aankoop is gedaan.
 • Om de Gebruiker na het uitvoeren van een aankoop een beoordeling te verzoeken, evenals om de beoordeling op de Website te publiceren.
 • Om u te herinneren aan een verlaten winkelwagentje.
 • Om uw vragen te beantwoorden.
 • Om u nieuwsbrieven te sturen.
 • Om informatie uit contactformulieren te verkrijgen.
 • Om informatie uit samenwerkingsformulieren te halen.

 • Gegevens om uw bestelling te realiseren en af ​​te handelen:

Eén jaar na de aankoop.

 • Informatie waarmee de Gebruiker een klacht kan indienen of een juridisch geschil kan voorleggen:

Totdat de klacht of het juridisch geschil verdwijnt.

 • Informatie om retourzendingen, ruilingen of terugbetalingen te verwerken:

Eén keer is de retourzending, omruiling of terugbetaling voltooid. Voor- en achternamen worden echter een jaar bewaard.

 • Informatie voert aanbiedingen, promoties, kortingen uit, evenals marketinginformatie, socialemediamarketing en websites van derden zodra een aankoop is gedaan:

Totdat de Gebruiker het abonnement op deze dienst heeft opgezegd.

 • Informatie om de Gebruiker een beoordeling te vragen na het uitvoeren van een aankoop, en om de beoordeling op de Website te publiceren:

Zodra de Gebruiker de beoordeling heeft uitgevoerd.

 • Informatie om u te herinneren aan een verlaten winkelwagentje:

Totdat de Gebruiker de aankoop heeft gedaan of een termijn van 14 dagen.

 • Informatie om uw vragen te beantwoorden:

Zodra de verzoeken zijn beantwoord.

 • Gegevens om u nieuwsbrieven te sturen:

Totdat de Gebruiker het abonnement op deze dienst heeft opgezegd.

 • Informatie om informatie uit contactformulieren te verkrijgen:

Deze informatie blijft 6 maanden bewaard.

 • Informatie om informatie uit samenwerkingsformulieren te halen:

Deze informatie blijft 6 maanden bewaard.

 

KOEKJES

Meer informatie over ons Cookiebeleid kunt u hier lezen.